Firewall - požární bezpečnost staveb a technologií

O nás

Činnost firmy Ing.Petr Weissbrod - Firewall je zaměřena zejména na oblast požární ochrany. S ohledem na dlouholeté zkušenosti v oboru od roku 1978 klademe důraz na odbornost, kvalitu a komplexnost poskytovaných služeb.

Vedeni snahou zajistit svým odběratelům komplexní služby v oboru požární ochana úzce spolupracujeme s mnoha odborníky s výzkumnými ústavy, vědeckými pracovišti, státními i jinými orgány a mnoha dalšími společnostmi, jejichž činnost se dotýká tohoto oboru.