Firewall - požární bezpečnost staveb a technologií

Kontakt

Ing. Petr Weissbrod

autorizovaný inženýr pro obor požární bezpečnosti staveb č.a.1101201
osoba odborně způsobilá č.o.MV ČR Š-177/97, ze dne 5.11.97


E-mail: pweissbrod@frws.cz
Mobil: +420 777 027 022
Kancelář: Hotel Impuls
  U Hřiště 1324/13b
  735 64 Prostřední Suchá - Havířov